מילון עיראקי

עברית - עיראקית

ארור האלוהים שלך - אינעל רבק

איזה עקום - אשלון מעקף

נכה - אכס

ארור אביך ומי שהביא אותו - אנעל אבוק לאבו אלאיג'בו

ארור אביך ומי שיצר אותו - אנעל אבוק  ולבזרו

הבן של המלוכלכת - אבנל זפר

הבן של הזנזונת - אבן בולה

בן כלב - אבנל כלב

בן אלף זרגים - אבנל אלף עיר

אבא של הזרגים - אבו לעיורה

הבן של בולעת הזרגים - אבן בלעת אל עיר

מה לא כי נובח - אשבו כיעועו

שאלוהים ייקח אותך - אללה אחדק

בן זונה - אבן גחבה

בת זונה - בנת אל בולה

זונה - בולה

עכבר - ג'רדי

מסריח - גי'ף

חמור - ג'חש

סרסור - גאוד

שיהיה לך פרונקל בעין - דמלה בעינק

שיהיה לך פרונקל בלשון - דמלה בחלכק

שיהיה לך פרונקל בזין - דמלה בזבק

מילה נרדפת לנודניק - דח מחק

שיסתובב לך הראש ונשמתך לא תהיה שקטה - דח מחק ולעבט נפשק

אבל עליך - האבל עליק

מלוכלך - ויסח

חיה-  ווחש

שתלך לעזאזל ומי שאיתך גם - וח אתקל אלך ולך לא בכא

שיקח אותך השועל - וואי אחדק

שתחנק - זקנבוט

שישרף לך הקטן - זבק שתעל

שישרף לאימא שלך - זבה לאמק שתעל

שתחרב נשמת אביך - חרה ברוחו לאבוק

שיחרב הזין של אביך - חרא בזבו לאבוק

חרא בתחת שלך - חרא בג'חרק

שיחרב כוס אימך - חרה בכוסה לגבתק

שיחרב כוס אימך - חרה בכוס לאמק

שיתפוצצו לך העיניים - טקט עיניק

שיתפוצצו לך העיניים ברעש - טקט עינק בטקקה

יחרב ביתך - יחרב ביתק

יקח אותך אלוהים - יחדק אללה

שכוס אימך יצלה על האש - כוסה לאמק נשווי

כלב בן כלב - כלב איבן כלב

עושה שטויות - כיחבט וויתמרעאל

שיכנס בך הרוח-השד - לעב אל וובה ביק

שימות מאור עינייך - מת אל נזר מל עינק

שחור הפנים - מסחאם אל ווצ

ישחירו פניו - מסבור אדסט

ימח שמו - ממחי לאיסם

נמאסת - נזול חר ביק / לג'ה לג'תק

שפנייך יחוירו - נסבר ווצק בלבן

שישתתק גופו - נשלת לישתק

שיהיה כפרה על הכלב - נדר מדר אל כלב

שיחתכו יידך - נשלת אידק

שיחתך לך הזין - נקס זבק

שיקטע צווארך - נקטעת רקבתק

ממזר - נרל

שיצאו לך העיניים - נפקסת עינק

רחמנות על שכלו - סמאאלה על העקלו

שעה שחורה על ראשך - סעת אל סודא עלא ראסק

שחור וצבוע - סודא ומסבורה

שחור על ראשך - סודא על הראסק

נשתבשה דעתו - עכלו מחרבט

על הקטן - עלא פטה

שיקח אותך מלאך המוות - עזראיל אחדק

כנ"ל - עלא ז'בי

שתתעוור - עמה בעינק

עוור תתעור - עמה יעמיק

שילבנו פנייך - צחם ווצק

תחנק בריבוע - קוזורקורט

שבי לי על הזין - קעדי עלא ערי

שישרף לך הכוס - קוסק שתעל

עפר המתים על ראשך - רמד בראסק

שתהיה בך רעדה - רעסה ביק

זונה - שרמוטה

שישרף לך התחת - שתעל ג'חרק

שישרף לאימא שלך - שתעל זבה לאמק

תנועת גנאי מלווה ביד - תפק / פחמדסט

שתצא נשמתך - תלעת נשמתק

שיתגלגל בחרא - תמרעל בלחרא

שיתגלגל בדמו - תמרעל בדמו

שיצאו לך נפיחויות בגוף - תלעת גרוואה בלישתק