עופר לוי - לא תלעאב בל נאר מילים

פריד אל אטרש-יא גאמיל

נאגאת אל זאר'ירה אל אריב

עבדל חלים חאפז עלא חסב וודאד גאלבי

מוחמד עבדל ווהאב בלאש תבוסני

וורדה אל גזארייה-אסאל דומוע עינייה

עבדל חלים חאפז-שאדיה אחתאר כאייאלי

עבדל חלים חאפז כל כלמת חוב

פאייזה אחמד יאמה אל אמאר

עבדל חלים חאפז איי דמעת חוב

עבד אל חלים אפז -פוא אל שוק

עבדל חלים חאפז זאי אל האווה

עבד אל חלים חאפז- kont fein

פריד אל אטרש אלתלי בוקרה

עבדל חלים חאפז זאי אל האווה קטע אחרון

אום כולתום - האגארתאק מתורגם

עבד אל חלים חאפז זאי אל האווה

נאגאת אל זארירה שאעת מא באשופאק גאמבי

שבחות כמנהג יהודי עירק לכבוד שבת

אתי לוי ויעקב נשאוי מחרוזת בעיראקית

נולדתי לסבתי מתוך איך עושים עיראקי מאת יוסי אלפי

דאוד וסאלח אל כוויתי ruchi tlifet

דאוד וסאלח אל כווויתי

דאוד וסאלח אל כוויתי tadini

שרית חדד - אינתה עומרי

אל - בוחי כנתו מילים: עודד עמית לחן: שרל אזנבור

ג'י מאלי וואלי - ביידר בצרי

יוסי בגדדי סלמתק ביד אללה

אום כולתום חוב אה

מוחמד עבדל ווהאב חייאתי אנתה

פריד אל אטרש כאליהה על אלה

אום כלתום אאולאק אה

יאבו דחקה גנאן פריד אל אטראש

יא מסהרני -אום כלתום

kamel el awsaaf abdel halim hafiz

פריד אל אטרש חביב אל אלב

אום כולתום חלק א לא יא חאביבי מתורגם

abdel halim hafiz-aye dameat hozn

שיר מהטלויזיה העיראקית כאדרי אל צ'אי

יעקב נשאווי פוג אל נחל פוג